PROTESTNÍ POCHOD

KDY: ve středu 29. února 2012 od 10:00

KDE: v Praze na náměstí Jana Palacha, mezi budovami VŠUP a FF UK

KDO: studenti a studentky vysokých škol z celé České republiky, stejně jako akademici a akademičky, členové a členky akademických obcí i všichni další, kterým na osudu českého vysokého školství záleží

PROČ: věcné záměry zákona o vysokých školách a o finanční pomoci studentům jsou nedopracované a jejich přijetí by vysoké školství mnohem více ohrozilo, než mu jakkoliv pomohlo.

Velmi riskantní je navrhovaný model rad vysokých škol, které by nově měly zasahovat do jejich hospodaření a volby rektora – namísto samosprávného a voleného senátu v radách ale mají usednout lidé vybraní a schválení ministrem školství. Nebezpečný a nedomyšlený je také navrhovaný záměr zákona o finanční pomoci studentům – namísto účinného systému podpory při studiu totiž jen legitimizuje zpoplatnění studia na veřejných vysokých školách. Oba návrhy česká akademická obec jednotně odmítla, je však připravena spolupracovat na kvalitní reformě vysokého školství.

Vysoké školství je důležitým a hodnotným systémem pro každou současnou společnost, udržuje její tradice, kulturu a vzdělanost. Na něj se musí spoléhat, chce -li si představovat vlastní rozvoj do budoucna. Nechceme proto riskovat osud této společenské hodnoty, nechceme ji vystavit zbytečnému ohrožení.

Cílem protestního pochodu je ukázat, že studentům a studentkám na jejich vysokých školách záleží a že se obávají o jejich budoucnost. Adresujeme protest Vládě ČR s úmyslem ji přesvědčit, aby předložené věcné záměry zákona o vysokých školách a finanční pomoci studentům zamítla a znovu otevřela diskusi s akademickou obcí.

PŘIPOJTE SE I VY!

Reklamy