ZLÍN

UTB

KDY: v úterý 28. února 2012 od 18 hodin

KDE: v Univerzitním centru ve Zlíně

Akademické noční živo bude v úterý i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně! Veřejnost si bude moci například prohlédnout budovu rektorátu, shlédnout informační videa a výstavu mladých designérů na UTB. O pestrý program se postarali studující ze samosprávy i Studentské unie UTB.

V 19 hodin tak proběhne panelová diskuse s vedením UTB ve Zlíně a předními osobnostmi Zlína a Zlínského kraje. Diskuse se tematicky zaměří na aktuální situaci ve vysokém školství, připravovanou reformu a budoucnost vysokých škol.

Po skončení diskuse bude promítán dokumentární film „UniBrennt! (pozor, ukázka v němčině) o protestech studentů na rakouských vysokých školách v roce 2009.

Studentský nepokoj pak vyvrcholí ve středu 29. února 2012, kdy se zástupci studentů UTB připojí v Praze k protestnímu pochodu, na který přislíbily účast téměř všechny vysoké školy v České republice.

V tomto týdnu také předseda Studentské komory Akademického senátu UTB ve Zlíně Kamil Kyas a delegát UTB ve Studentské komoře Rady vysokých škol Michal Rudecký odešlou dopis poslancům a senátorům Parlamentu České republiky ze Zlínského kraje. Žádají o setkání, při kterém je chtějí informovat o problémech týkajících se průběhu přípravy návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru o finanční pomoci studentům. Poslance a senátory chtějí požádat o účinnou pomoc, která by vedla ke zlepšení komunikace mezi reprezentací vysokých škol a reprezentací vlády.

Reklamy