PRAHA

AMU + AVU + ČZU + ČVUT + UK + VŠCHT + VŠUP

V české metropoli se do Noci univerzit zapojí sedm vysokých škol. Na vlastní kůži to budete moci zažít, když se v úterý 28. února vydáte:

Česká zemědělská univerzita, České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická plánují v pražských Dejvicích společně otevřít kampus.

Ožije i centrum města – Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová se ve stejný den promění v barevná a pestrá centra kreativity s výhledem na Vltavu a Malou Stranu.

A Univerzita Karlova, nejstarší vysoké učení ve střední Evropě, zpřístupní po celý večer hlavní budovy svých dvou fakult – Právnické a Filozofické – k veřejným diskusím, přednáškám, prezentacím akademického i studentského života své obce.

Na Noc univerzit v Praze naváže ve středu 29. února protestní pochod.

Reklamy