PARDUBICE

I studující Univerzity Pardubice budou mít svou Noc!

KDY: 28. února 2012 od 18:30 (přednáška už v 11:00)

KDE: v Aule Arnošta z Pardubic (Studentská 519)

PONDĚLÍ

27. února se koná mimořádné shromáždění akademické obce UPa, které proběhne od 14:00 v univerzitní aule – Aule Arnošta z Pardubic. Rektor Univerzity Pardubice vyhlásil na odpoledne rektorské volno, aby se členové akademické obce, studenti a zaměstnanci univerzity mohli tohoto shromáždění zúčastnit.

Na shromáždění vystoupí s příspěvky významné osobnosti a odborníci na vysokoškolskou problematiku, mimo jiné:
současný rektor univerzity prof. Miroslav Ludwig,
emeritní rektor prof. Jiří Málek, nyní člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,
doc. Ivana Kraftová
, členka předsednictva Rady vysokých škol,
či poslanec Parlamentu České republiky prof. Václav Cempírek (Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice).

ÚTERÝ

28. února pak zahájí další program přednáška dr. Jiřího Chotaše z Filozofického ústavu AV ČR na téma „AKADEMICKÁ SVOBODA: OHROŽENÝ IDEÁL?“ (od 11 hodin, v kongresovém sále rektorátu ve Studentské ulici 95).

Připravuje se rovněž čile program pardubické Noci univerzit, která by měla proběhnout z úterý na středu 28. – 29. února v hlavní univerzitní aule.

Pardubická noc začne v 18:30 symbolickým shromážděním studentů a akademiků před pamětní deskou k 17. listopadu (u vstupu do univerzitního areálu na rohu Univerzitní knihovny).  Studující zde zapálí svíčky jako symbol naděje na zachování svobodného vysokoškolského vzdělání v této zemi. Poté budou v Aule Arnošta z Pardubic následovat přednášky a prezentace, diskuse a projekce, které budou probírat aktuální vysokoškolská témata, a to i ve filosofických a historických souvislostech.

Někteří studenti a akademici plánují též zúčastnit se ve středu 29. února protestního pochodu v Praze.

Všechny akce se konají pod patronací Akademického senátu Univerzity Pardubice, Studentské rady Univerzity Pardubice a Pardubické studentské iniciativy.

Reklamy