HRADEC KRÁLOVÉ

UHK + UK + UO

I studenti a studentky z Hradce Králové se připojí k Noci univerzit! Tak jako v několika jiných městech se rozhodli připravit program rovnou na celý týden:

PONDĚLÍ
11:55 – symbolické uzavření Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
19:00 – koncert Ondřeje Janoty v Objektu společné výuky UHK, ul. Hradecká 1227 (OSV)

20:00 – kytarové vystoupení Anthropoid (OSV)

ÚTERÝ
13:15 – veřejné shromáždění akademické obce UHK spojené s informací o průběhu reforem MŠMT (v aule OSV)

14:00 – přednáška o plánovaných reformních krocích
(pro studenty FaF a LHFK, v nové posluchárně FaF)
– z pohledu učitelů:
prof.RNDr.Jan Krejsek,CSc.
prof.PharmDr.Alexandr Hrabálek, CSc.
– z pohledu studentů:
Filip Škarda
David Řezáč

15.30 – přednáška Ondřeje Lišky o tzv. Bílé knize a reformách VŠ (OSV)

19.00 – „Bráníme univerzitu dnem i nocí“ a workshop na výrobu transparentů k pochodu (přespání v OSV, maximálně 290 studentů ze všech hradeckých veřejných vysokých škol)

STŘEDA
9.00 – přednáška JUDr. Marka Hodulíka – o věcném záměru zákona o vysokých školách z právního hlediska (v EC v areálu Fakultní nemocnice)

11.55 – sraz a začátek Protestního pochodu za svobodné vzdělání (před OSV)

15.00 – přednáška prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. – Nezávislost univerzit (OSV)
20.00 – vystoupení kapely Rusted Nails (OSV)

ČTVRTEK

8.30 – přednáška doc. PhDr. Marka Fraňka, CSc., PhD. – Psychopati v řídících pozicích: způsoby současného MŠMT, kauzy ministra Josefa Dobeše (OSV)
9.00 – workshop s Michalem Škopem – politické předvolební sliby a jejich dodržení (OSV)

15.00 – přednáška z dopoledního workshopu (OSV)

Reklamy