STUDENTSKÉ ORGANIZACE A SPOLKY

Studentské organizace tří pražských vysokých škol – Asociace studentů ČZU, Studentská unie ČVUT a Studentská unie UK – nabídly v únoru své kapacity na podporu akcí připravovaných samosprávou.

Studentské spolky na univerzitách se běžně věnuje organizaci společenského a kulturního života. Asociace studentů ČZU pořádá například univerzitní ples, seznamovací akci ČZU Go! nebo soutěž Miss Agro.

Studentská unie ČVUT, největší a nejstarší studentská unie v České republice, má na svých bedrech celý Silicon Hill, provozuje vlastní audiovizuální centrum a kromě společenských a kulturních akcí organizuje také vzdělávací aktivity.

Studentská unie UK sdružuje spolky z celé Univerzity Karlovy – od těch s tradicí, jako je třeba Matfyzák, Studentská rada FF UK, Spolek mediků českých a Všehrd, k mladým spolkům s ambicemi, jako třeba UK media, FFabula – Spolek studentů historie, Charlie nebo Juristi. Studentská unie UK také před třemi lety zaštítila iniciativu Inventura demokracie.

AS ČZU, SU ČVUT a SU UK pomáhají především s organizací, propagací a pořádáním Noci univerzit na svch školách. Jako organické součásti studentské obce univerzit pomáhají mimo jiné šířit informace o reformě tam, kam ještě nedolehly.

Reklamy