STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) reprezentuje studentky a studenty českých vysokých škol na národní úrovni. Akademické senáty jednotlivých vysokých škol do ní delegují zpravidla dvě osoby – studenty a studentky dané školy.

SK RVŠ je svébytnou součástí Rady vysokých škol, která spolu s Českou konferencí rektorů ze zákona zastupuje akademickou obec při jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vládou ČR a dalšími partnery. Jako taková se zapojovala do projednávání vysokoškolské reformy od samého začátku, upozorňovala na možná rizika a usilovala o jejich včasné odstranění.

V prosinci 2011, poté, co věcné záměry zákonů prošly vnějším připomínkovým řízením, oba dokumenty v předložené podobě odmítla a žádá Vládu ČR, aby je vrátila ministrovi školství k dopracování.

SK RVŠ pomáhá koordinovat Noc univerzit v jednotlivých městech, zprostředkovává komunikaci mezi školami a zaštiťuje také protestní pochod ve středu 29. února.

Reklamy