AKADEMICKÉ SENÁTY

Akademický senát veřejné vysoké školy je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce dané školy. Ze zákona je dnes mezi členy akademického senátu třetina až polovina studujících.

Akademické senáty všech veřejných vysokých škol na přelomu prosince a ledna odmítly věcné záměry zákona o vysokých školách a o finanční pomoci studentům ve znění předloženém Vládě ČR. Požádaly také ministra školství Dobeše o jejich stažení.

Studentské komory senátů brněnských vysokých škol veřejným dopisem vyzvaly premiéra Petra Nečase, aby dokumenty vrátil ministerstvu k dopracování. Studenti a studentky z Akademického senátu UK zorganizovali v polovině ledna happening90 melounů„. Ten předcházel shromáždění akademické obce UK, která přijala rezoluci – obdobné shromáždění s podobnými výsledky se poté konalo na ČVUT, ČZU, UTB, ZČU a dalších vysokých školách i jejich fakultách.

Studentské části akademických senátů koordinují Noc univerzit na svých vysokých školách, starají se o propagaci a pomáhají organizovat účast na protestním pochodu ve středu 29. února.

Reklamy