Legislativní rada vlády projednala reformu. Váží si vzdělání?

Ve čtvrtek 23. února se sešla Legislativní rada vlády nad věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Před pražským Lichtenštejnským palácem, kde jednání probíhalo, proto uspořádala iniciativa Za svobodné vysoké školy happening s názvem „Vážíme si vzdělání„. Chtěla tím vyzvat odborníky z poradního orgánu vlády, aby předložené záměry odmítli.

Členové iniciativy postavili před budovou velké váhy, na nichž symbolicky vážili vzdělání a peníze. Chtěli tím ukázat, že vzdělání není možné chápat jako zboží – k čemuž by v důsledku přijetí reformních návrhů došlo. Protestujícím vadí také připravované změny v systému řízení vysokých škol: omezení pravomocí akademických samospráv a významné posílení role správních rad, které dle jejich názoru povedou k podřízení škol zájmům politiků a podnikatelů. 

„Happeningem chceme nejen vyjádřit nesouhlas s připravovanými reformními zákony, ale i podporu stanoviskům akademických obcí a vysokoškolských reprezentací, které věcné záměry zákonů odmítly. Věříme, že si členové Legislativní rady vlády stejně jako my váží vzdělání, a proto předložené návrhy nedoporučí ke schválení,“ dodal David Pavlorek z iniciativy Za svobodné vysoké školy.

Podle našich informací má Legislativní rada vlády k návrhům nemálo výhrad, v řadě z nich se potkává s postojem vysokoškolské reprezentace. Jen to potvrzuje skutečnost, že materiály trpí významnými nedostatky a mělo by se na nich ještě intenzivně zapracovat,“ říká předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek. „I kdyby vládní rada návrhy nedoporučila ke schválení, pořád má ovšem konečné slovo vláda.,“ upozorňuje.

Happening předchází Týdnu neklidu, který se uskuteční ve dnech od 26. 2. do 2. 3. ve většině univerzitních měst České republiky. Během pondělka a úterka se odehraje Noc univerzit, dál jsou v plánu pouliční protesty, další přednášky, veřejné diskuze, workshopy a bohatý doprovodný kulturní program. Ústřední událostí Týdne má být protestní pochod, který je svolán na středu 29. 2. od 10 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze.

Reklamy