Přijďte na protest trochu dřív. Zažijete nevídané!

Protestní pochod proti navržené vysokoškolské reformě se uskuteční ve středu 29. února v Praze. Začneme na náměstí Jana Palacha (mezi budovami FF UK a VŠUP) v 10 hodin dopoledne, poté se přesuneme před Úřad vlády. Chceme být slyšet. Naším cílem je vyzvat Vládu ČR, aby odmítla věcné záměry zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům, jež jí předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Na protestní akci očekáváme hojnou účast studujících, ale i akademiků a akademiček ze všech vysokých škol po celé republice. A protože si uvědomujeme, že dostat se do Prahy přesně na desátou nemusí být vždycky jednoduché, jsme rádi, že vás můžeme povzbudit doprovodným programem:

Už od 8:30 bude na náměstí Jana Palacha vytvořen improvizovaný ring, a to společnou péčí studentů a studentek DAMU a VŠUP. V něm se budou odehrávat krátké divadelní skeče: můžeme se těšit na světoznámého loutkáře Matiju Solceho, aktualizovanou variantu Krále Ubu, antickou žranici, nebo soutěž pro diváky v opoznámkovávání návrhů zákona na čas.

Program má za cíl informovat veřejnost o problematice připravovaných reforem. V průběhu programu bude na Palachově náměstí stánek časopisu A2, který bude distribuovat tiskové materiály.
Reklamy

Legislativní rada vlády projednala reformu. Váží si vzdělání?

Ve čtvrtek 23. února se sešla Legislativní rada vlády nad věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Před pražským Lichtenštejnským palácem, kde jednání probíhalo, proto uspořádala iniciativa Za svobodné vysoké školy happening s názvem „Vážíme si vzdělání„. Chtěla tím vyzvat odborníky z poradního orgánu vlády, aby předložené záměry odmítli.

Členové iniciativy postavili před budovou velké váhy, na nichž symbolicky vážili vzdělání a peníze. Chtěli tím ukázat, že vzdělání není možné chápat jako zboží – k čemuž by v důsledku přijetí reformních návrhů došlo. Protestujícím vadí také připravované změny v systému řízení vysokých škol: omezení pravomocí akademických samospráv a významné posílení role správních rad, které dle jejich názoru povedou k podřízení škol zájmům politiků a podnikatelů. 

„Happeningem chceme nejen vyjádřit nesouhlas s připravovanými reformními zákony, ale i podporu stanoviskům akademických obcí a vysokoškolských reprezentací, které věcné záměry zákonů odmítly. Věříme, že si členové Legislativní rady vlády stejně jako my váží vzdělání, a proto předložené návrhy nedoporučí ke schválení,“ dodal David Pavlorek z iniciativy Za svobodné vysoké školy.

Podle našich informací má Legislativní rada vlády k návrhům nemálo výhrad, v řadě z nich se potkává s postojem vysokoškolské reprezentace. Jen to potvrzuje skutečnost, že materiály trpí významnými nedostatky a mělo by se na nich ještě intenzivně zapracovat,“ říká předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek. „I kdyby vládní rada návrhy nedoporučila ke schválení, pořád má ovšem konečné slovo vláda.,“ upozorňuje.

Happening předchází Týdnu neklidu, který se uskuteční ve dnech od 26. 2. do 2. 3. ve většině univerzitních měst České republiky. Během pondělka a úterka se odehraje Noc univerzit, dál jsou v plánu pouliční protesty, další přednášky, veřejné diskuze, workshopy a bohatý doprovodný kulturní program. Ústřední událostí Týdne má být protestní pochod, který je svolán na středu 29. 2. od 10 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze.

Univerzitní města se připravují na neklidný týden. Začne Nocí univerzit

Studenti a studentky vysokých škol po celé České republice dají v týdnu od 27. února najevo svůj nesouhlas s připravovanými reformami vysokého školství.

Akademické obce vysokých škol v Brně, Hradci Králové, Liberci, Opavě, Plzni, Praze a Ústí nad Labem se plánují zapojit do takzvané „Noci univerzit“, která má za cíl otevřít vysoké školy veřejnosti a ukázat, oč by společnost mohla kvůli nekvalitní a nedomyšlené vysokoškolské reformě přijít. Akce se zúčastní a podporují ji také studující vysokých škol v Českých Buděovicích, Jihlavě, Olomouci, Ostravě a Zlíně.

„Budou se konat veřejné diskuse o reformě i na jiná témata, popularizační přednášky, sejdou se akademické obce. Z řady měst máme také zprávy o připravovaných protestech,“ uvedl předseda Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek. Protestovat se podle něj bude minimálně v Brně a Praze. Akce na jednotlivých školách pořádají většinou studentští zástupci akademických senátů ve spolupráci s iniciativou Za svobodné vysoké školy.

„Je naprosto logické, že se v tuto chvíli akademické obce mobilizují na podporu svých reprezentací,“ uvedl Jašurek. Věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům má totiž příští týden projednat Legislativní rada vlády, krátce na to by je měla dostat na stůl i samotná Vláda ČR. Česká konference rektorů, Rada vysokých škol i akademické senáty všech veřejných vysokých škol je přitom odmítly a opakovaně žádaly ministra Dobeše, aby je vládě k projednání nepředkládal.